Blått havHär är en smygtagen bild från våra vänners gård
där scillan just nu breder ut sig så att den bildar 
ett blått hav.


Visst är det vackert?Kommentarer